Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Aktuális

 KEDVES SZÜLŐK!

A BEÍRATÁS TELJES IDŐTARTAMA ALATT A LEENDŐ ÓVÓ NÉNIK ÉS PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK FOGADJÁK GYERMEKEIKET, HOGY ÖNÖK MINÉL NYUGODTABB KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT VEHESSENEK RÉSZT AZ ADMINISZTRÁCIÓS FELADATOKBAN!
Beiratkozási időpontok:
2016. április 20-án (szerda)               8:00 – 18:00 óráig
2016. április 21-én (csütörtök)           13:00 – 19:00 óráig
2016. április 22-én (péntek)               8:00 – 12:00 óráig
A beíratással kapcsolatos tudnivalók:

A szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban ha:

  • gyermeke 2016. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2016. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni! A jegyző illetve a fenntartó a szülő kérelmére és az óvodavezető illetve a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.  (Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzője 2800 Tatabánya, Fő tér 6.)
  • Be lehet íratni azt a gyermeket, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül (2017.02.28-ig született) betölti, feltéve, hogy minden, az érintett településen lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező) hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni: 
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)
Óvodánk - Micimackó Óvoda (Esztergomi  u. 8.) kötelező beíratási körzete:
Áfonya út, Álmos vezér u., Aradi vértanúk tere, Barlang sétány, Botond vezér. u., Csülök u., Dália út, Előd vezér u., Esztergomi u., Fellner tér, Győri út, Huba vezér u., Hunyadi tér, Komáromi u., Kond vezér u., Kós K. u., Kőrösi Cs. S. tér, Köves út,  Lehel tér, Mámor köz, Mozdony u., Nárcisz u., Ond vezér u., Öreghegyi u., Piac tér, Platán tér, Reguly tér, Stúdium tér, Szanatóriumi út, Szarvas köz, Szeder u., Szent Margit u., Szurdok út, Tas vezér u., Töhötöm vezér u., Tükörhegy u., Vízakna u., Zsák u. 

 

 

Cikkek

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSE!

2013.04.04

VÁLTOZÁS!!!!!

Áprilistól a pótbefizetési napon 16 órálg várja az Olgi néni az étkezési térítési díjakat! 

 

BEÍRATÁS 2013.

2013.04.04

Minden érdeklődő szülőt és gyermeket szeretettel várunk 2013.04. 22, 23 és 24-én a Micimackó Óvodába! Amíg várakoznak, illetve a szülő az adminisztrációs ügyeket intézi, a leendő kiscsoportos óvó nénik játszóházzal várják a gyermekeket.
 

NYÍLT NAPOK 2013

2013.04.04

Kedves érdeklődők!

Óvodánk hagyományos nyílt napjaira szeretettel várjuk jelenlegi és leendő óvodásaink szüleit. A két nagycsoportba 2013. 04. 16-án (Zsebibaba) és 17-én (Nyuszi) csak a saját szüleinket hívjuk, hogy a többi napon az érdeklődő leendő kiscsoportosok is megismerkedhessenek az óvó nénikkel.

 

NYÁRI ÜGYELET 2013

2013.02.20

NYÁRI ÜGYELETI TÁJÉKOZTATÓ
2013 nyarán az alábbiak szerint tartunk nyitva:
  • 2013. 06. 28-ig minden óvoda nyitva tart
 

NYÍLT HÉT

2010.04.05

NYÍLT HÉT 2010. 04. 12-16.
 
Ebben az időszakban is lehetőséget kínálunk a családoknak, hogy óvodánkat megtekintsék.

Óvodásaink napirendjének zavartalansága érdekében kérjük Önöket, hogy 9-1130 között látogassák az óvodákat!

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Aktuális | Hozzászólások: 0

nemsokára újra itt a BEÍRATKOZÁS ideje

2010.03.28

ÓVODÁBA MEGY A GYERMEKÜNK
A családok életében a legjelentősebb események egyike, amikor a gyermek óvodába lép. Három éves korában a legtöbb kisgyermek óvodás lesz. A családi nevelés kiegészül az óvodai neveléssel.
 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Aktuális | Hozzászólások: 0

SZINHÁZBA MEGYÜNK

2010.03.28

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Aktuális | Hozzászólások: 0

ZÖLD HÓNAP AZ IDÉN IS

2010.03.22

ZÖLD HÓNAP!

A VÍZ VILÁGNAPJÁTÓL A FÖLD NAPJÁIG

2010. MÁRCIUS 22-ÁPRILIS 22-IG

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Aktuális | Hozzászólások: 0

Nyári ÜGYELET

2010.02.28

NYÁRI ÜGYELETI TÁJÉKOZTATÓ

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Aktuális | Hozzászólások: 0

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET JANUÁRBAN

2010.01.20

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK IDŐPONTJAI:

2010.JANUÁR 26. ÉS 28. 15.30-TÓL!