Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


BEÍRATÁS 2013.

2013.04.04
ÓVODÁBA MEGY A GYERMEKÜNK
A családok életében a legjelentősebb események egyike, amikor a gyermek óvodába lép.
Három éves korukig az apróságok többsége a családi nevelés keretein belül növekedik, fejlődik testiekben és lelkiekben egyaránt. A család tagjait ismeri igazán, velük van kapcsolata, tőlük tanulja mindazt, amit három éves koráig elér. Ha többgyermekes családba született, akkor a kezdetektől hatnak rá a testvéri kapcsolatok, megtanulja a társakhoz való igazodást is. Erre a korosztályra különösen jellemző, hogy a biztonságot teljes egészében a család jelenti számára.
Három éves korában a legtöbb kisgyermek óvodás lesz. A családi nevelés kiegészül az óvodai neveléssel. A gyermek ezután óvodában tölti ideje nagy részét, ahol egy gyermekközösségben kell megtalálnia a maga helyét, barátokra, társakra talál.
Vannak olyan kisgyermekek is, akiknek különösen nagy megrázkódtatást jelent a családtól való elszakadás. Nagy türelemre van szükség ilyenkor a család és az óvoda részéről egyaránt. Az óvodában ezt az időszakot „beszoktatási időszaknak” nevezik. Szeretettel, megértéssel, különleges figyelemmel kell ilyenkor körülvenni a kis óvodást szülőknek, óvodapedagógusoknak egyaránt. Bíztatniuk kell őt, fel kell kelteniük érdeklődését azok iránt a dolgok iránt, amelyek az óvodában várnak rá.
A család az óvodai nevelés időszakában is felelős marad a gyermek neveléséért, ezt a jogát, felelősségét nem ruházhatja át az óvodára. Ebben az időszakban azonban már nincs egyedül. Segítséget, közreműködést kap az óvodában szakmai felkészültséggel rendelkező pedagógusoktól, akik partnerei kívánnak lenni a teljes óvodai nevelési szakaszban, akik figyelembe veszik kívánságaikat, igényeiket, s készek tanácsokat adni a családi nevelésben jelentkező gyakori problémákra is.
Az óvodával kezdődik a nevelési intézményekkel való együttműködés időszaka.
Beiratkozás, felvétel az óvodába
Tudnivalók a beiratkozásról:
Óvodába az a kisgyermek járhat, aki betöltötte legalább a harmadik életévét. Az idén a 2010-ben született gyermekeket várjuk.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol a szülő dolgozik. Felvételkor az öt éves kort elért gyermeket az óvodának előnyben kell részesítenie, hogy az óvodai nevelésben való részvételt – a közoktatásról szóló törvény előírásai szerint – a szülő biztosíthassa számára.
Az óvodai felvételekről az óvoda vezetője dönt, a felvételről is ő tájékoztatja a szülőket. A szülőnek joga van a szabad óvodaválasztáshoz, igénye szerint beírathatja a gyermeket a lakókörzetén kívül más önkormányzati fenntartású óvodába, illetve egyéb egyházi, alapítványi vagy magánintézménybe. Ha az illetékes óvoda elutasítja a gyermek felvételét, akkor a szülő az elutasító határozat ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be az óvoda vezetőjéhez. Döntésre a fenntartó szerv jogosult, amely a kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést.
A beíratás a fenntartó önkormányzat által meghatározott körzethatárok szerint történik, ami a Micimackó Óvoda esetében a következő városrészt foglalja magába:
· Komáromi út Kós Károly út Kőrösi Csoma Sándor tér
· Szent Margit út Lehel tér Platán tér
· Botond vezér út Aradi vértanuk tere Tas vezér út
· Töhötöm vezér út Reguly Antal tér Kond vezér út
· Huba vezér út Köves út Piac tér
· Áfonya út Mámor köz Stúdium tér
· Barlang sétány Mozdony utca Szarvas köz
· Dália út Nárcisz utca Szőlőhegy út
· Esztergomi út Öreghegyi út Szurdok út
· Győri út Hunyadi tér Tükörhegy utca
· Hegyalja út Fellner J. tér Ond vezér út
· Előd vezér út Álmos vezér út Vízakna utca
· Zsák utca
A beíratás időpontja:
2013. április 22. (hétfő)
7.00 – 18.00 óráig,
2013. április 22. (kedd)
7.00 – 17.00 óráig,
2013. április 23. (szerda)
7.00-16.00 óráig
E három napon a város valamennyi óvodája beíratást tart.
A beíratáshoz a következő okmányok szükségesek:
  • a gyermek felügyeletét ellátó szülő(k)/gondviselő(k) személyi igazolványa,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata.
  • Lakcímkártya
  • TAJ kártya
  • Egészségügyi kiskönyv
Ha kedvezményes étkezést szeretne igénybe venni:
  • Rendszeres gyermekvédelmi támogatás határozatának fénymásolata
  • nyilatkozat halmozottan hátrányos helyzetről (amennyiben érintett)
  • 3 és több gyermeket nevelők családi pótlék igazolása ( MÁK)
  • Tartósan beteg gyermek orvosi igazolásának fénymásolata
Minden érdeklődő szülőt és gyermeket szeretettel várunk a Micimackó Óvodába! Amíg várakoznak, illetve a szülő az adminisztrációs ügyeket intézi, a leendő kiscsoportos óvó nénik foglalkoznak a gyermekekkel!

KÖNYVAJÁNLÓ: