Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ÓVODAI BEÍRATÁS 2015.

2015.04.18

Beiratkozás ideje:

2015. április 20. (hétfő) 700 – 18 00 óráig
2015. április 21. (kedd) 1300 – 1900 óráig
2015. április 22. (szerda) 700 – 12 00 óráig
  A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:
Be kell íratni minden gyermeket, aki 2015. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2015. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni! A jegyző illetve a fenntartó a szülő kérelmére és az óvodavezető illetve a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
 
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyző. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyző. (Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzője 2800 Tatabánya, Főtér 6.)
 
Be lehet íratni azt a gyermeket, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az érintett településen lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 
A beiratkozához szüséges  dokumentumok, melyeket a beiratkozákor be kell mutatni:
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya), és
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)  
 
A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, melyről 2015. május 15-ig értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a döntés indoklását, illetve a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást.
 
Óvodánk kötelező beíratási körzete:
Áfonya út, Álmos vezér u., Aradi vértanúk tere, Barlang sétány, Botond vezér. u., Dália út, Előd vezér u., Esztergomi u., Fellner tér, Győri út, Huba vezér u., Hunyadi tér, Komáromi u., Kond vezér u., Kós K. u., Kőrösi Cs. S. tér, Köves út, Lehel tér, Mámor köz, Mozdony u., Nárcisz u., Ond vezér u., Öreghegyi u., Piac tér, Platán tér, Reguly tér, Stúdium tér, Szanatóriumi út, Szarvas köz, Szent Margit u., Szurdok út, Tas vezér u., Töhötöm vezér u., Tükörhegy u., Vízakna u., Zsák u.