Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Beiratás 2016.

2016.05.14

KEDVES SZÜLŐK!

A BEÍRATÁS TELJES IDŐTARTAMA ALATT A LEENDŐ ÓVÓ NÉNIK ÉS PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK FOGADJÁK GYERMEKEIKET, HOGY ÖNÖK MINÉL NYUGODTABB KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT VEHESSENEK RÉSZT AZ ADMINISZTRÁCIÓS FELADATOKBAN!
Beiratkozási időpontok:
2016. április 20-án (szerda)               8:00 – 18:00 óráig
2016. április 21-én (csütörtök)           13:00 – 19:00 óráig
2016. április 22-én (péntek)               8:00 – 12:00 óráig
A beíratással kapcsolatos tudnivalók:

A szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban ha:

  • gyermeke 2016. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2016. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni! A jegyző illetve a fenntartó a szülő kérelmére és az óvodavezető illetve a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.  (Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzője 2800 Tatabánya, Fő tér 6.)
  • Be lehet íratni azt a gyermeket, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül (2017.02.28-ig született) betölti, feltéve, hogy minden, az érintett településen lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező) hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni: 
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)
Óvodánk - Micimackó Óvoda (Esztergomi  u. 8.) kötelező beíratási körzete:
Áfonya út, Álmos vezér u., Aradi vértanúk tere, Barlang sétány, Botond vezér. u., Csülök u., Dália út, Előd vezér u., Esztergomi u., Fellner tér, Győri út, Huba vezér u., Hunyadi tér, Komáromi u., Kond vezér u., Kós K. u., Kőrösi Cs. S. tér, Köves út,  Lehel tér, Mámor köz, Mozdony u., Nárcisz u., Ond vezér u., Öreghegyi u., Piac tér, Platán tér, Reguly tér, Stúdium tér, Szanatóriumi út, Szarvas köz, Szeder u., Szent Margit u., Szurdok út, Tas vezér u., Töhötöm vezér u., Tükörhegy u., Vízakna u., Zsák u.